Dlhodobá ochrana digitálneho kultúrneho dedičstva

Medzinárodný seminár uskutočnený 12. 4. 2011 v Univerzitnej knižnici v Bratislave,
hlavný prednášateľ Steve Knight - riaditeľ Národnej knižnice v Novom Zélande.

Prezentácie:

Steve Knight, National Library of New Zealand - Skúsenosti z implementácie a prevádzky systému pre dlhodobú archiváciu v Národnej knižnici Nového Zélandu (*.ppt)

Dôveryhodné digitálne úložiská

Dôveryhodné digitálne úložiská
Vlastnosti a úlohy - Správa RLG-OCLC

Len pred niekoľkými rokmi sa rozvoj dôveryhodných digitálnych úložísk javil ako ďaleká budúcnosť, ale dnes je naliehavou úlohou. Odborná zainteresovanosť a zhoda všetkých komunít, ktorá sa dosiahla počas tejto práce, naznačuje, že organizácie budú musieť v blízkej budúcnosti spolupracovať na naplnení potrieb formulovaných v tejto správe.

Metodika zaistenia bezpečnosti IS

Metodika zaistenia bezpečnosti IS

Uplatnenie tejto metodiky zabezpečí požadovanú úroveň implementácie bezpečnostného programu. Obsahuje dotazník pre bezpečnosť informačných systémov, v ktorom sú vlastne definované požiadavky na hlavné vlastnosti dôveryhodných IS.

Stránky

Subscribe to Interoperabilita informačných systémov RSS