Práca na preklade medzinárodnej normy ISO 21127

ISO 21127: 2006(E) Informácie a dokumentácia. Referenčná ontológia na výmenu informácií o kultúrnom dedičstve.

Táto medzinárodná norma bola preložená v priebehu roka 2007. Jej schválenie je vyvrcholením viac ako desaťročného vývoja práce Medzinárodného výboru pre dokumentáciu (CIDOC) Medzinárodnej rady múzeí (ICOM).
Práca na norme začala v roku 1996 v rámci pracovnej skupiny pre dokumentačné štandardy ICOM-CIDOC. V priebehu vývoja sa model stal známy ako "CIDOC Pojmový referenčný model" alebo CRM (z anglického Conceptual Reference Model).

Oznámenie

Spracovanie hesiel v registroch kultúrneho dedičstva - metodika
ORK UKB spracoval na vnútorné účely Pracovnej skupiny pre interoperabilitu (PSI).

Systém pre národné autority - prezentácia

Prvým nevyhnutným krokom na ceste k sémantickej interoperabilite je zabezpečiť sémantickú jednoznačnosť popisu záznamov v systémoch jednotlivých odvetví kultúry. Jedinečnými identifikátormi mien, názvov, časových období, udalostí, termínov, a pod. sú záznamy autorít.
Ich budovanie pre oblasť kultúry je zložitý proces vyžadujúci spoluprácu všetkých inštitúcií a odborníkov (múzejníkov, literárnych vedcov, knihovníkov, kundshistorikov atď.).

Stránky

Subscribe to Interoperabilita informačných systémov RSS