Metodika zaistenia bezpečnosti IS

Metodika zaistenia bezpečnosti IS

Uplatnenie tejto metodiky zabezpečí požadovanú úroveň implementácie bezpečnostného programu. Obsahuje dotazník pre bezpečnosť informačných systémov, v ktorom sú vlastne definované požiadavky na hlavné vlastnosti dôveryhodných IS.