Dôveryhodné digitálne úložiská

Dôveryhodné digitálne úložiská
Vlastnosti a úlohy - Správa RLG-OCLC

Len pred niekoľkými rokmi sa rozvoj dôveryhodných digitálnych úložísk javil ako ďaleká budúcnosť, ale dnes je naliehavou úlohou. Odborná zainteresovanosť a zhoda všetkých komunít, ktorá sa dosiahla počas tejto práce, naznačuje, že organizácie budú musieť v blízkej budúcnosti spolupracovať na naplnení potrieb formulovaných v tejto správe.