Dlhodobá ochrana digitálneho kultúrneho dedičstva

Medzinárodný seminár uskutočnený 12. 4. 2011 v Univerzitnej knižnici v Bratislave,
hlavný prednášateľ Steve Knight - riaditeľ Národnej knižnice v Novom Zélande.

Prezentácie:

Steve Knight, National Library of New Zealand - Skúsenosti z implementácie a prevádzky systému pre dlhodobú archiváciu v Národnej knižnici Nového Zélandu (*.ppt)

Mgr. Eliška Pavlásková, MULTIDATA Praha, spol. s r.o. - O systéme dlhodobej archivácie z dielne ExLibris – Rosetta (*.zip)

Ing. Martin Vojnar, MULTIDATA Praha, spol. s r.o. - Sprístupnenie dokumentov pre verejnosť (LTP front end) (*.ppt)