Nástroje novej generácie na vyhľadávanie informácií

PREZENTÁCIE, ktoré odzneli na seminári 5. mája 2011 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.