PRÍRUČKA DRIVER 2.0

PRÍRUČKA DRIVER 2.0
Odporúčania pre poskytovateľov obsahu – zdieľanie textových zdrojov prostredníctvom protokolu OAI-PMH

Projekt DRIVER – infraštruktúru digitálnych repozitárov pre európsky výskum (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) – riadi komunita financovaná Európskou komisiou, ktorá zabezpečuje organizačný a technický rámec pre celoeurópsku údajovú vrstvu umožňujúcu pokročilé používanie obsahových zdrojov vo výskume a vyššom vzdelaní.
Príručka DRIVER opisuje servisnú a údajovú infraštruktúru. Obe sa zameriavajú na to, aby organizovali existujúce zdroje a služby repozitárov. Príručka poskytne manažérom novovytváraných repozitárov návod na spravovanie miestnych repozitárov a manažérom už existujúcich repozitárov poradí kroky, ktoré povedú ku skvalitneniu služieb. Vývojárom repozitárových platforiem navrhne, aké funkcie pridať v ďalších verziách. Snaží sa dosiahnuť interoperabilitu na dvoch úrovniach – syntaktickej (používaním protokolu OAI-PMH a OAI_DC) a sémantickej (používaním slovníkov).