Metodika

Výnos
VÝNOS - MDPT SR zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre IS verejnej správy

Metodický pokyn
Metodický pokyn [*.pdf] - k štandardom pre IS verejnej správy

Normy
STN - Zoznam platných noriem
STN ISO 10241 - Vývojový diagram: Postup pri harmonizácii
Výťah z normy ČSN 01 0193 - Jednojazyčný tezaurus

Štandardy
Štandardy - Zoznam vybraných štandardov

Príručky
Príručka k popisu zbierok v projekte MICHAEL
Príručka editora v projekte MICHAEL
Príručka - metodika - Spracovanie hesiel v registroch kultúrneho dedičstva
CIDOC príručka - pre spracovanie muzeálnych objektov
Trusted Digital Repositories [*.pdf] - Dôverihodné digitálne úložiská