Aktuality

Centrálny dátový archív
Centrálny dátový archív - webová stránka UKB
Centrálny dátový archív - kmeňová webová stránka
Primárnym cieľom projektu je záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu.

PRÍRUČKA DRIVER 2.0
PRÍRUČKA DRIVER 2.0
Odporúčania pre poskytovateľov obsahu – zdieľanie textových zdrojov prostredníctvom protokolu OAI-PMH

Nástroje novej generácie na vyhľadávanie informácií
PREZENTÁCIE, ktoré odzneli na seminári 5. mája 2011 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Dlhodobá ochrana digitálneho kultúrneho dedičstva
Steve Knight, National Library of New Zealand - Skúsenosti z implementácie a prevádzky systému pre dlhodobú archiváciu v Národnej knižnici Nového Zélandu (*.ppt)

Mgr. Eliška Pavlásková, MULTIDATA Praha, spol. s r.o. - O systéme dlhodobej archivácie z dielne ExLibris – Rosetta (*.zip)

Ing. Martin Vojnar, MULTIDATA Praha, spol. s r.o. - Sprístupnenie dokumentov pre verejnosť (LTP front end) (*.ppt)

Dôverihodné digitálne úložiská
Dôveryhodné digitálne úložiská
Vlastnosti a úlohy - Správa RLG-OCLC

Bezpečnosť IS
Metodika zaistenia bezpečnosti IS

Preklad normy
ISO 21127: 2006(E) Informácie a dokumentácia.
Referenčná ontológia na výmenu informácií o kultúrnom dedičstve.

Prezentácia
14.11.2006 - Kriššák, Erik. Systém pre národné autority založený na princípe sémantického webu. [*.ppt]

Oznámenie
Spracovanie hesiel v registroch kultúrneho dedičstva - metodika
ORK UKB spracoval metodiku na vnútorné účely Pracovnej skupiny pre interoperabilitu (PSI).

Kompetenčné centrá
Kompetenčné centrá MK SR pre interoperabilitu

Poriadok PSI
Organizačný a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre interoperabilitu - návrh