Publikácie

eCulture : Dôveryhodné digitálne úložiská : Vlastnosti a úlohy : Správa RLG-OCLC. Zostavili Viliam Mojžiš et al. 1. vyd. Bratislava : UKB, 2010. 55 s.

eCulture : Platforma MICHAEL : Príručka editora : Skôr než začneme. Zostavili Viliam Mojžiš et al. 1. vyd. Bratislava : UKB, 2008. 47 s.

eCulture : Projekt budovania Registrov kultúrneho dedičstva a kultúrnych aktivít. Zostavili Viliam Mojžiš et al. 1. vyd. Bratislava : UKB, 2006, 59 s. ISBN 80-85170-93-0.

eCulture : Interoperabilita informačných systémov : Základné pojmy a východiská. Zostavili Viliam Mojžiš et al. 2. vyd. Bratislava : UKB, 2006. 79 s.