Spolupracujúce organizácie

Organizácia (názov)
webová stránka
Logo
Ministerstvo kultúry SR
http://www.mksr.sk
Slovenská národná galéria
http://www.sng.sk/?id=0&loc=>
Slovenské národné múzeum
http://www.snm.sk/?lang=svk&section=home&org=0
Slovenské centrum dizajnu
http://www.sdc.sk/
Slovenská národná knižnica
http://www.snk.sk/
Slovenský rozhlas
http://www.slovakradio.sk/
Literárne informačné centrum
http://www.litcentrum.sk/
Slovenský filmový ústav
http://www.sfu.sk/
Národné osvetové centrum
http://www.nocka.sk/
Pamiatkový úrad SR
http://www.pamiatky.sk/
Univerzitná knižnica v Bratislave
http://www.ulib.sk/sk/