Zaujímavé stránky

OPIS - Operačný program Informatizácia spoločnosti (Úrad vlády SR)
OPIS - Operačný program Informatizácia spoločnosti (MK SR)
CCO - Katalogizácia kultúrnych objektov (angl.)
UNESCO - Organizácia spojených národov pre vedu, kultúru a vzdelávanie (angl.)
ALA - Asociácia amerických knihovníkov (angl.)
ISO - Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (angl.)
IFLA - Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (angl.)
Europeana - Multimediálna online knižnica Európy (angl.)
World Digital Library - Sprístupnenie historických kult. pamiatok celého sveta (projekt UNESCO) (angl.)
Kultúrny profil Slovenska - Komplexný dvojjazyčný sprievodca Slovenskou kultúrou
Štandardy IS VS - Interoperabilita (MF SR)
Projekt MICHAEL - Viacjazyčný portál európskeho digitálneho kultúrneho dedičstva (angl.)
Projekt MICHAEL - Digitálne zbierky národného kultúrneho dedičstva ČR
CITeM - Metodické centrum pre IT v múzejnictve
Európska komisia - kultúra (angl.)
Európsky kultúrny portál (angl.)
SÚTN - Slovenský ústav technickej normalizácie
CEMUZ - Centrálna evidencia múzejných zbierok a IT v múzeu
itapa - IT a verejné služby
D-Lib Magazin
      Architecture and Technology for Trusted Digital Repositories
Časopis MUSEUM AKTUELL - databanka európskych múzeí, výstav, publikácií, osobností... (nem.)
Eurokalkulačka