STN


Zoznam platných noriem

Zoznam platných STN z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie

http://www.sutn.gov.sk/


Číslo normy Číslo normy Názov normy Rok vydania
ČSN 01 0199 Vydavatelská úprava odborných časopisů 1975
ČSN 01 0188 Tvorba předmětových hesel 1982
ČSN 01 0180 Mezinárodní desetinné třídění (MDT) – Výběr nejdůležitějších znaků 1984
ČSN 01 0193 Jednojazyčný tezaurus. Složení, uspořádání a formální úprava 1987
ČSN 01 0168 Tvorba jmenného záhlaví 1987
ČSN 01 0169 Zkratky slov ve jmenném záznamu dokumentu 1989
ČSN 01 0195 Bibliografický záznam (zrušená 02/2007) 1990
ISO 5964 ČSN 01 0172 Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů 1991
ISO 23841 ČSN 01 0164 Dokumentace. Formální úprava překladů 1992
ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací 1993
ISO 5127-1 ČSN 01 0167 Dokumentace a informace. Slovník. Část 1: Základní pojmy 1993
ISO 5127-3a ČSN 01 0165 Dokumentace a informace. Slovník. Část 3a): Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat 1993
ISO 6357 STN 01 0144 Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií 1997
ISO 2145 STN 01 0184 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov 1997
ISO 214 STN 01 0194 Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu 1998
ISO 690 STN 01 0197 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra 1998
ISO 832 STN 01 0169 Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov 1998
ISO 18 STN 01 0145 Dokumentácia. Obsah periodík 1999
ISO 1086 STN 01 0143 Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh 1999
ISO 7154 STN 01 0181 Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia 1999
ISO 10241 STN 01 0011 Medzinárodné technologické normy. Tvorba a úprava 2000
ISO 11620 STN 01 0149 Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc 2000
ISO 2709 STN 01 0148 Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií 2000
ISO 5966 STN 01 0146 Dokumentácia. Úprava vedeckých a technických správ 2000
ISO 10160 STN 01 0151 Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvor. systémov. Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia 2000
ISO 2789 STN 01 0150 Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika 2000
EN 28601 STN 97 8601 Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia dátumu a času 2000
ISO 23950 STN 01 0147 Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50). Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu. 2001
ISO 3297 STN 01 0187 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) 2001
ISO 10957 STN 01 0178 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (ISMN) 2001
ISO 1951 STN 01 0503 Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v termínografii 2001
ISO 4 STN 01 0196 Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov z názvov a názvov dokumentov 2001
ISO 690-2 STN 01 0197 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti 2001
EN ISO 9707 STN 01 0175 Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií (ISO 9707: 1991) 2001
ISO 999 STN 01 0192 Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registro 2001
ISO 10444 STN 01 0176 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo technickej správy (ISRN) 2002
ISO 2108 STN 01 0189 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN) 2002
ISO 215 STN 01 0177 Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií 2002
ISO 1087-1 STN 01 0012 Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia 2003
ISO 5127 STN 01 0165 Informácie a dokumentácia. Slovník 2004
ISO 15707 STN 01 0154 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela (ISWC) 2004
ISO 15707 STN 01 0154 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela (ISWC) 2004
ISO 15706 STN 01 0153 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné
číslo audiovizuálnych záznamov (ISAN)
2004
ISO 3901 STN 01 0152 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre záznamy (ISRC) 2004
ISO 8459-5 STN 01 0155 Informácie a dokumentácia. Súpis bibliografických údajových prvkov. Časť 5: Údajové prvky na výmenu katalógových záznamov a metaúdajov 2005
ISO 704 STN 01 0013 Terminologická práca. Princípy a metódy 2005

Späť