Systém pre národné autority - prezentácia

Prvým nevyhnutným krokom na ceste k sémantickej interoperabilite je zabezpečiť sémantickú jednoznačnosť popisu záznamov v systémoch jednotlivých odvetví kultúry. Jedinečnými identifikátormi mien, názvov, časových období, udalostí, termínov, a pod. sú záznamy autorít.
Ich budovanie pre oblasť kultúry je zložitý proces vyžadujúci spoluprácu všetkých inštitúcií a odborníkov (múzejníkov, literárnych vedcov, knihovníkov, kundshistorikov atď.).

Je potrebné vybudovať platformu, kde táto spolupráca bude prebiehať, ktorá bude programovo a technologicky nezávislá a zároveň umožní sémantickú konzistenciu záznamov o kultúrnych artefaktoch.

14.11.2006 - Kriššák, Erik. Systém pre národné autority založený na princípe sémantického webu. [*.ppt]