Oznámenie

Spracovanie hesiel v registroch kultúrneho dedičstva - metodika
ORK UKB spracoval na vnútorné účely Pracovnej skupiny pre interoperabilitu (PSI).